Policy och etik

Policy och etik

Karate Dojo tar starkt avstånd från- och arbetar aktivt mot våld och våldsbrott samt mobbning.

Mycket höga krav ställs på att samtliga medlemmar i klubben ska vara föredömliga karateutövare i och utanför träningslokalen. Personer som kan anses vara oseriösa får enligt våra stadgar ej bli medlemmar i Karate Dojo.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning bland våra medlemmar och sedan början av januari 2005 har vi utarbetat en jämställdhetsplan.

I Karate Dojo strävar vi också efter en blandad åldersfördelning bland våra medlemmar.

Karate Dojo arbetar aktivt för att det ska ställas hårdare krav med ökad kontroll på alla kamsportsföreningar vad det gäller antivåldspolicy och föredömliga utövare.

Våra självförsvarskurser för tjejer/kvinnor, för dem som inte vill ta steget att träna kampsport fullt ut, är en del i vår strävan att ge oskyldiga och skötsamma människor en möjlighet att försvara sig om man har oturen att råka illa ut.

Vi strävar efter att hålla låga medlemsavgifter så att medlemsavgiften inte ska utgöra ett hinder att träna för dem som har lite mindre marginaler i sin ekonomi.


Våra regler

Karate Dojo tillämpar samma regler som andra klubbar anslutna inom Wadokai i Sverige också ska arbeta efter:

Man får absolut inte använda karatetekniker utanför träningslokalen.

Man får inte visa karatetekniker i skolan, hemma eller dylikt.

Man ska undvika att hamna i bråk. Det är modigare att springa iväg för att undvika bråk än att stanna och slåss.

Tekniknamnen i karate innehåller ord som slag och spark. Men det betyder absolut inte att man skall slå eller sparka andra.


Utöver ovanstående regler skall varje medlem i KDK med sin underskrift ta del av följande regler:

Regler för tränande i Karate Dojo

Man ska undvika och tydligt ta avstånd från bråk och våld.

Som tränande är man också utanför klubblokalen en representant för Karate Dojo och ska respektera sina medmänniskor och föregå med gott exempel.

Att behandla djur illa, skräpa ned, vandalisera eller klottra är inte förenligt med att träna i Karate Dojo.

Det är inte tillåtet att visa, lära ut eller utöva karatetekniker utanför träningslokalen utan styrelsens medgivande.

Det är absolut förbjudet att slå eller sparka någon utom i rent självförsvar enligt nödvärnsrätten, då det föreligger uppenbar fara för egen/annans liv/hälsa. Kräver situationen våld för att avvärja faran ska minsta möjliga våld användas.

Man ska respektera samtliga instruktörer och tränande oavsett erfarenhet och grad. I detta ingår att man ska följa det som sägs på träningspassen oavsett vem som instruerar.

Doping och/eller missbruk går inte ihop med träning i Karate Dojo. Om du använder narkotika- och/eller dopingklassade läkemedel ska du på eget initiativ visa upp intyg eller recept utfärdat av behandlande läkare.

Anmälningsplikt gäller. Du är skyldig att informera styrelse eller instruktör om du vet om att någon annan tränande eller fd tränande i Karate Dojo brutit mot någon av ovanstående regler.

Vid överträdelse av dessa regler tar styrelsen beslut om ev. avstängning eller uteslutning från Karate Dojo. Vid grov eller upprepad överträdelse kan andra åtgärder bli aktuella.


Dojo etikett

1. När man går in i eller ut ur Dojon, stå i dörröppningen och buga djupt. Detta innebär att respektera Dojon och människorna i den.

2. Om man kommer för sent till utbildningen, knäböj vid sidan av klassen, buga två gånger i seiza (formell knästående ställning). När instruktören ber dig, stå upp, vänd dig till fronten, buga och säg sedan "Shitsurei shimasu" (ursäkta mig för att jag stör), gå sedan snabbt till baksidan av klassen.

3. Äta, dricka, röka eller tugga tuggummi i dojon är förbjudet.

4. Gå alltid snabbt i klassen när intruktören ber er att göra något.

5. Utöva inte Kumite om ni inte uppmanas att göra det.

6. Bryt inte klassen av någon anledning, utan att be om tillstånd från instruktören. Om du måste lämna din position gå inte mellan instruktören och klassen. Gå bakom den rad du är i till endera sidan och gå vidare därifrån.

7. Tilltala Alltid instruktören och seniorer med sin rätta titel (sempai, sensei, Shihan) inne i Dojon. Svara högt med hai när de talar till dig.

8. Din utbildning bör vara en allvarlig fråga. Skratta inte, fnissa inte, prata eller orsaka inte störningar under klassen. Du bör alltid stå i normalställning vid väntan på nästa kommando.

9. Alla instruktioner med instruktör bör iakttagas i Dojon, utan att fråga. Du kommer inte att bli ombedd att göra något som din instruktör inte har gjort redan. Om du inte orkar, gör det bästa du kan.

10. Håll finger-och tånaglar korta och rena.

11. Under alla pausar: Sitter ingen på stolar, eller sitter lutade mot väggar eller liggande. Gör lite träning snarare än att slösa tid.

12. Det är allas ansvar att se till Dojon är ren, välvårdad och så tyst och lugn som möjligt i alla lägen.

13. Din karate-gi måste vara snygg och tvättad vid alla tidpunkter. Bältet ska aldrig tvättas, bara torkas. Bältet innehåller en symbolisk anda av din hårda träning, och under inga omständigheter är manliga Karatekas tillåtna att bära t-shirts eller andra kläder under sin karate-gi.

14. Bär inte smycken eller klockor under träningen.

15.  Vi torkar alla golvet innan träningen om instruktör, vi använder inga skor eller tofflor, ingen huvudbonad, utom kulturella och traditionsbundna.