Styrelsen

Styrelsen 2020

Styrelsen väljs för ett alt. två år i taget av klubbens medlemmar vid årsmötet.

 

Ordförande: Johan Hellgren

Sekreterare: Johanna Karlsson

Kassör: Mats Tegelstaden

Ledamot: Christian Greek

Ledamot: Jackie Vu

Suppleant: Linda Mosesson

Suppleant: Johnny Ekström

Suppleant: Roger Andersson

Valberedning: Thomas Westlund

Revisor: Manfred Östergren