Styrelsen

Styrelsen 2022

Styrelsen väljs för ett alt. två år i taget av klubbens medlemmar vid årsmötet.

 

Ordförande: Johan Hellgren

Sekreterare: Johanna Karlsson

Kassör: Mats Tegelstaden

Ledamot: Christian Greek

Ledamot: Claes Hedström

Ledamot: Linda Karlsson

Suppleant: Linda Mosesson

Suppleant: Shamso Omar

Valberedning: Thomas Westlund

Revisor: Manfred Östergren