Styrelsen

Styrelsen 2019

Styrelsen väljs för ett alt. två år i taget av klubbens medlemmar vid årsmötet.

 

Ordförande: Johan Hellgren

Sekreterare: Jackie Vu

Kassör: Mats Tegelstaden

Ledamot: Christian Greek

Ledamot: Johanna Karlsson

Suppleant: Linda Mosesson

Suppleant: Johnny Ekström

Suppleant: Roger Andersson

Valberedning: Stefan Smedborg

Revisor: Manfred Östergren

 

 

 

Copyright Karate Dojo katrineholm 2018 © All Rights Reserved