Undervisning

Undervisning 


Karate är en japansk kampsport som ursprungligen härstammar från den japanska ögruppen Okinawa, men som nu utövas över en stor del av världen. Det finns flera olika stilar inom karate, vi tränar en stil som heter Wado-ryu.


Kara = tom

Te = hand, teknik

Wa = fred, harmoni

Do = väg

Kai = förbund

Ryu = stil

Karate = tom hand 


Karate Dojo är medlem i Svenska Karatedo Wadokai (SKW), som är en av flera samlingsorganisationer för karateklubbar i Sverige som tränar karatestilen Wado-Ryu. SKW leds av Sensei Shingo Ohgami, som kom till Sverige 1969 för att forska på Chalmers i Göteborg.


Sensei Ohgami kommer från Japan och började träna karate 1960 under ledning av Sensei Hironori Ohtsuka, grundaren av karatestilen Wado-Ryu. Sedan år 2009 har han graden 8:e dan. 


Inom karate tränar man tre olika sorters träning: kihon, kata och kumite:

Kihon

I kihon tränar man grundtekniker som slag, sparkar och blockeringar, men även kombinationer av dessa. Teknikerna utförs i speciella fotställningar och är en mycket bra träning för karatens grundtekniker. Kan man grundteknikerna bra, har man bra möjlighet att kunna utföra kator och parövningar på ett bra sätt. 


Kata

En kata är ett speciellt mönster av tekniker som utförs med tanke på att kunna försvara sig mot många tilltänkta anfallare, som attackerar från olika håll, samtidigt. I kata förekommer slag, sparkar, blockeringar och fotställningar, vilka är anpassade efter utövarens grad ("lättare" kator hör till lägre grader och tvärtom). 


Kumite

Den tredje träningsformen är kumite. Kumite betyder ungefär fighting på japanska och övas både som parövningar och som fighting-tekniker. Parövningarna är indelade i svårighetsgrader som följer utövarens grad. Parövningarna är förutbestämt försvar mot olika förutbestämda attacker. Dojo-fighting (”fri fighting”) är också en variant av träningsformen Kumite.


Det går att utveckla sig så mycket man vill inom karate, allt beroende på vilken nivå och tid man lägger på träningen. Tränar du en-två gånger i veckan ger det dig en bra och allsisidig träning men om du vill går det att träna oftare, på gemensamma träningar och hemma. Det går även att tävla i karate och vi har en väl utvecklad tävlingsverksamhet i KDK. Varje termin ges det även chans att gradera till nästa nivå och uppgradera sin färg på bältet.